I mange fattige land er vannmangel årsaken til at sulten rammer hardt.  I Utviklingsfondets prosjektområder må de fleste leve av det de dyrker selv. Når regnet uteblir svikter avlingene og sulten banker på døren.

Utviklingsfondet jobber langsiktig sammen lokale partnere for å sikre tilgang vann. Vi sørger for å bygge vannpumper, damanlegg, brønner og gir opplæring i ulike vannsamlingsmetoder. For fattige familier betyr dette at dyrkingsforholdene blir mer stabile, og de kan sikre mat til hele familien.

Tusen takk for at du bidrar til at flere fattige familier får tilgang til livreddende vann.

Foto: Kristoffer Nyborg

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close