800 millioner mennesker går sultne til sengs hver dag. Mange av de som sulter er helt avhengige av maten de dyrker selv. Det er vanskelig for en fattige familie å dekke sine behov. Matmangelen er prekær. Klimaendringer med lange tørkeperioder, og regn som er så voldsomt at det skaper flom, har forverret situasjonen for de mest sårbare.

Utviklingsfondet jobber sammen med lokale partnere for å bekjempe sult og fattigdom. Vi gir fattige familier tilgang til lokalt klimatilpasset frø og gir dem kunnskap om bærekraftig landbruk. Med variasjon i åkeren blir avlingene større og mer stabile. Familiene kan spise seg mette, får et bedre ernæringsgrunnlag og bedre helse. Det de ikke trenger kan de selge på det lokale markedet og de kan sende barna på skolen. Din støtte blir brukt til å gi fattige familier nye muligheter og et liv uten matmangel og sult.

Tusen takk for ditt engasjement og din støtte til å bekjempe sult

Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close